iho-plus-pariskunta-katsoo-toisiaan.jpg

Kauneus on ilmiselvää, kun sitä näkee, mutta siitä huolimatta se on jaksanut mietityttää vuosituhansien ajan. Miksi rakastuneet aviopuolisot eivät kyllästy toistensa ulkonäköön ja mitä yhteistä on kaikkien kulttuurien kauneuskäsityksillä?

Mitä on kauneus?

Kauneus on askarruttanut ihmisiä, filosofeja ja runoilijoita kautta aikojen. Ehostusvälineitä on löytynyt jo kivikaudelta ja muinaisegyptiläiset rakkausrunoilijat sanoittivat ihmiskauneutta samalla kielen rikkaudella kuin heidän romantiikan aikaiset kollegansa 1800-luvulla.

Kauneus on katsojan silmässä

Psykologien mukaan ihminen kokee usein itsensä vaistomaisesti kauniiksi ja pitää itsensä näköisiä ihmisiä kauniina. Monet pariskunnatkin muistuttavat hämmästyttävästi toisiaan,  kun sukupuolelle tyypilliset piirteet häivytetään pois.

Tähän liittyy myös se ehkä jopa hämmästyttävä ilmiö, että esimerkiksi aviopuolisot eivät kyllästy toistensa ulkonäköön vaan vuosien myötä voivat pitää toisiaan jopa kauniimpana. Jokaiselle siis tutut asiat ja piirteet ovat yksi tärkeä osa elämän kauneutta.

Kauneus on muistoissa

Elämän tapahtumat tallentuvat muistimme syviin kerroksiin ja yhdistyvät sieltä yllättäviinkin asioihin. Tietyt piirteet voivat nostaa esiin miellyttäviä muistoja ja hyviä asioita vaikkapa lapsuudesta. Koska jokaisen elämäntarina on ainutlaatuinen, on muistojen synnyttämä kauneuskin yleensä hieman erilaista eri ihmisillä.

iho-plus-iloiset-naiset.jpg

Kauneus ja persoonallisuus

Ihmisten luonnetyypit ja persoonallisuuspiirteet määrittävät myös jonkin verran sitä, millaista kauneutta katsojan silmissä asuu. Tutkijat ovat esimerkiksi havainneet, että persoonallisuus on yhteydessä ihmisen lempiväreihin. Rakastumisen mysteeriä vuosia tutkinut antropologi Helen Fisher on tutkijaryhmineen myös havainnut, että tietyt luonnetyypit vetävät toisiaan puoleensa muita vahvemmin. Jälleen kerran kauneus jäsentyy katsojan silmässä hieman vaihdellen.

Kauneus ja muoti

Kauneusihanteisiin vaikuttavat tietysti myös muoti-ilmiöt ja trendit. Se, miten ympäristö määrittelee kauneutta, on erityisen tärkeää ihmiselle varsikin teini-iässä. Näin tuon ikäkauden aikaiset kauneuskäsitykset voivat nivoutua osaksi persoonaa koko loppuiäksi.

Iho Nainen A variaatio 5 250409812.jpg

Yleiset kauneuden peruspilarit

Osa kauneusihanteista on yhteisiä koko ihmiskunnalle. Ne leimaavat ihmisyhteisöjä aina Amazonin viidakoista Pohjois-Lapin saamelaisyhteisöihin. Niiden taustalla on paljolti tiettyjen piirteiden ja ominaisuuksien sisältämä, osin tiedostamaton, viesti hyvinvoinnista ja terveydestä.

Esimerkiksi piirteiden symmetriaa ja harmonista tasapainoisuutta pidetään joka kulttuurissa kauniina. Ehostajat pyrkivät korostamaan kasvojensa symmetriaa ja vaatteet viestivät tätä samaa.

Oletko koskaan miettinyt, miksi kynsien ehostamiseen ja kaunistamiseen käytetään niin paljon energiaa? Osittain tämä johtuu siitä, että kynnet kertovat muun muassa erilaisista puutostiloista tai häiriöistä ihmisen elintoiminnoissa. Kauniita kynsiä on näin totuttu aina ihmiskunnan aamuhämäristä asti pitämään viestinä terveestä ja hyvinvoivasta yksilöstä.

Erityisen tärkeänä terveyden viestittäjänä pidetään ihoa, joka luonnollisesti näkyy hyvin ja selvästi. Kimmoisa ja sileä iho on viesti siitä, että ihminen on saanut riittävästi oikeanlaista ravintoa ja elintoiminnot ovat normaalit. Hyvinvointi heijastuu siis ulospäin ja tämä koetaan kauneudeksi kaikissa ihmisyhteisöissä kautta maailman.